Ewa Krzyżak – Kozicka

Przewodnicząca Rady Fundacji