Misja i Wizja

Fundacja „TWOJA RODZINA” powstała 29 marca 2019 r. W swoich działaniach Fundacja chce docierać do wszystkich, którzy mogą potrzebować naszego wsparcia oraz do wszystkich, dla których to wsparcie może okazać się niezbędne.

WIZJA FUNDACJI „TWOJA RODZINA”

Fundacja „TWOJA RODZINA” – realizuje projekty, których celem jest wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej, prowadzenie pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego.

 

MISJA FUNDACJI „TWOJA RODZINA”

  1. Promocja i wsparcie rodziny we wszystkich pełnionych przez nią funkcjach.
  2. Aktywne partnerstwo z lokalną społecznością, realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie małżeństwa i rodziny w procesie poprawy jakości życia w wymiarze społecznym, psychicznym, duchowym, zawodowym i ekonomicznym.
  3. Zaangażowanie w projekty na rzecz ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

I rzekł im: Idźcie na cały świat i ogłoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

Mk16,15

Duch Święty zstępuje do każdej sytuacji ludzkiej, pomożemy Ci odnaleźć drogę jakiej szuka Twoja dusza…